Wie zijn wij en waar staan we voor?

Vorig jaar oktober zijn we met een klein clubje pedagogen bestaande uit Hanske Douwenga, Kelly Matthijsen, Adimka Uzozie en Sophie Vermaning, het Pedagogisch Collectief gestart. Een diepe wanhoop dreef ons om de stap te wagen en de diverse en brede pedagogische beroepsgroep op te roepen zich te verenigen en ons gezamenlijk als collectief uit te spreken tegen huidige systemen, maar vooral ook voor systemen waarin het kindbelang centraal staat.

Veel van de crisissen waar onze jeugd mee te kampen heeft, komen voort uit een continue focus op economische groep in plaats van menselijk welzijn. Met als gevolg dat specifiek onze jeugd momenteel te kampen heeft met enorme crisissen, die hun welzijn en toekomstperspectief ernstig negatief beïnvloeden. We voelen vanuit onze pedagogische achtergrond een belangrijke verantwoordelijkheid om te gaan staan voor de stem en het belang van het kind en om ons hierover uit te spreken in het publieke en politieke debat. We roepen alle pedagogische professionals, die dagelijks werken in het belang van het kind, op om zich bij ons aan te sluiten!

Wat betekent het om je aan te melden bij het Pedagogisch Collectief?

In eerste instantie spreek je met je aanmelding bij ons collectief je steun uit voor ons gezamenlijke doel. Als collectief zijn we een overkoepelend platform waarbinnen je de thema’s die in jouw praktijk spelen met gelijkgestemden kan uitdiepen. Samen met onze leden organiseren we ongeveer 2 keer per jaar bijeenkomsten, gericht op thema’s waar we zien dat het belang van het kind niet voorop staat. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk verdiepend, onderling verbindend en altijd gericht op actie. Handelen in praktijk is een uitgangspunt van ons collectief.  

Volgen

Je kan ons volgen binnen de vakgroep van het Nji. Op die plek kan je eigen ideeën, ervaringen, expertises of interesse artikelen of andersoortige documenten die je tegenkomt delen. Wij updaten deze werkgroep regelmatig. Daarnaast kan je ons ook volgen op Linkedin en sturen we updates toe via de mail.

Voel je altijd vrij ons te noemen in je eigen posts en zoveel mogelijk mensen op ons collectief te attenderen. Samen staan we sterk! Niets doen is geen optie!

Lees voor meer context het artikel op Sociale Vraagstukken over de ontbrekende pedagogische stem in het publiek debat.

Voor informatie neem contact op met pedagogisch.collectief@gmail.com